Chúng tôi cung cấp 5 chủ đề màu khác nhau cho hộp thông tin định vị địa lý. Để đặt hộp thông tin định vị địa lý trên trang web của bạn, chỉ cần sao chép mã sau đây và đặt nó vào trang web của bạn.

Lựa chọn hộp thông tin

Phong cách màu

Màu xanh da trời    Đen    Màu vàng    Màu xanh lá    Đỏ
Codes
<script src="//liveipmap.com/infobox.js"></script>
IP2Location Vị trí địa lý IP
IP2Location Widget
IP Geolocation API
IP Address Map